ข่าวประชาสัมพันธ์

เดือนมิถุนายน สำนักวิทยบริการฯ​ ยังคงปิดการให้บริการ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)...อ่านต่อ

สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ และขยายเวลายกเว้นค่าปรับหนังสือ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563...อ่านต่อ

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับหนังสือ...อ่านต่อ

 

อ่านข่าวทั้งหมด...

Welcome to ARIT

ปรัชญา

     “แหล่งวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

     “ศูนย์กลางการเรียนรู้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

     1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ E-University

     3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

     4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประวัติสำนักฯ โครงสร้างสำนักฯ

บริการจองห้อง

บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือห้องประชุม สำหรับบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปภายนอก

บริการคอร์สอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ทดสอบสมรรถนะดิจิทัล

ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ตามมาตรฐานสากลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

VDO กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์

VDO กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ทั้งหมด...

ห้องสมุดสีเขียว / สำนักงานสีเขียว

กิจกรรมสำนักงานสีเขียวทั้งหมด

ติดต่อสำนักฯ

ที่อยู่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90000

อีเมล

arit.skru@skru.ac.th

โทรศัพท์

0-7426-0278


แฟกซ์

0-7433-6938


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักงานผู้อำนวยการ : 1739

หอสมุดกลาง : 1735

ศูนย์คอมพิวเตอร์ : 2104, 2105, 2113

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา : 1875, 1876

Facebook Fanpage

ติดตามข้อมูล หรือติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook fanpage ได้ที่นี่  

สายตรงผู้อำนวยการ


รหัสตรวจสอบ:


อ่านรหัสตรวจสอบไม่ได้? คลิกที่นี่ เพื่อโหลดใหม่

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved