ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำทรัพยากรเข้าหอสมุด...อ่านต่อ

หนังสือเล่มโปรดกับคนดัง...อ่านต่อ

เดือนมิถุนายน สำนักวิทยบริการฯ​ ยังคงปิดการให้บริการ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)...อ่านต่อ

บริการจองห้อง

บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือห้องประชุม สำหรับบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปภายนอก

บริการคอร์สอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ทดสอบสมรรถนะดิจิทัล

ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ตามมาตรฐานสากลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

VDO แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

ห้องสมุดสีเขียว / สำนักงานสีเขียว

กิจกรรมสำนักงานสีเขียวทั้งหมด

ติดต่อสำนักฯ

ที่อยู่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90000

อีเมล

arit.skru@skru.ac.th

โทรศัพท์

0-7426-0278


แฟกซ์

0-7433-6938


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักงานผู้อำนวยการ : 1739

หอสมุดกลาง : 1735

ศูนย์คอมพิวเตอร์ : 2104, 2105, 2113

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา : 1875, 1876

Facebook Fanpage

ติดตามข้อมูล หรือติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook fanpage ได้ที่นี่  สายตรงผู้อำนวยการ


รหัสตรวจสอบ:


อ่านรหัสตรวจสอบไม่ได้? คลิกที่นี่ เพื่อโหลดใหม่

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved