แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto ::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

(ทั้งหมด 3404 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
470325/02/2021Introduction to Data Mining Techniques (ฉบับภาษาไทย)ยินดี อ่อนศรีแก้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
470225/02/2021 เอกสารประกอบการอบรมหัวข้อ Introduction to Customer Segmentation with RapidMinerยินดี อ่อนศรีแก้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
470125/02/2021MARKETING TECHNOLOGY TREND 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทคจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ยินดี อ่อนศรีแก้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
470029/01/2021Piano Journalนายสัญญา เผ่าพืชพันธุ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
469813/01/2021Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่มจักรพงษ์ เมษพันธุ์, วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ)อัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
469713/01/2021พันธุ์หมาบ้าชาติ กอบจิตติอัครวิชญ์ ขวัญปลอดน ช24พ พร้อมให้บริการ
469613/01/20215 Steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น!ธนพร เจียรนัยกุลวานิชอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
469514/12/2020การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และแผนการปฏิบติงานสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ธธิรา ศิริพันธ์658.155 ก27 พร้อมให้บริการ
469425/11/2020Theogony and works and daysHesiodสลิลา เพ็ชรทอง ไม่พิจารณา
469325/11/2020The Complete World of Greek Mythologyสลิลา เพ็ชรทอง ไม่พิจารณา
469224/11/2020The Agriculture of the Future เกษตรกรรมแห่งอนาคตดร.สิริวัฒน์ สาครวาสีสุพรรณี เขียวชอุ่ม681.763 ส37ก พร้อมให้บริการ
469123/11/2020คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับเริ่มเรียนฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่นสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง495.1 ค416 พร้อมให้บริการ
469023/11/2020CNKI (China National Knowledge Infrastructure)สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง ไม่พิจารณา
468923/11/2020พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์เชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง495.913951 ช64พ พร้อมให้บริการ
468823/11/2020หลักการแปลไทย-จีน ฉบับปรับปรุงใหม่ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง495.1802 ก19ห 2562 พร้อมให้บริการ
468710/10/2020การออกแบบการวิจัย แนสทางการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธีจิระพงศ์ เรืองกุลสุพรรณี เขียวชอุ่ม001.42 จ37ก พร้อมให้บริการ
468610/10/2020การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยวสุพรรณี เขียวชอุ่ม อยู่ระหว่างพิจารณา
468509/10/2020ไฟฟ้ารณชิต ชอบแต่ง621.31 ช215ก พร้อมให้บริการ
468409/10/2020ไฟฟ้ารณชิต ชอบแต่ง621.31 ช215ก พร้อมให้บริการ
467601/10/2020ขอบฟ้าที่ไม่ว่างเปล่าAnnie Proulx กิตติกา ไชยเทพ ไม่พิจารณา
467501/10/2020NOW I UNDERSTANDต้นกล้า นัยนากิตติกา ไชยเทพ ไม่พิจารณา
467401/10/2020 ความสุขโดยสังเกตนิ้วกลมซุลฟัตลี หลังชาย ไม่พิจารณา
467301/10/2020Masa way start up เปลี่ยนโลกวรพงษ์ ตรีประลำอาซีซัน หนูวงศ์923.852 ซ115ม พร้อมให้บริการ
467201/10/2020กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์สิริพร บุญรอด343.07891 ค14ก 2563 พร้อมให้บริการ
467101/10/2020เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอกLori Gottliebซุลฟัตลี หลังชาย ไม่พิจารณา
467001/10/2020เที่ยวไทยสิริพร บุญรอด915.9304 ก27ค พร้อมให้บริการ
466901/10/2020Dinosaur ไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปีSolarอาซีซัน หนูวงศ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
466801/10/2020FAILED! เฟลอีก!อีริก เคสเซลส์กิตติกา ไชยเทพ158 ค58ฟ พร้อมให้บริการ
466701/10/2020เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดRando Kim (รันโด คิม)ซุลฟัตลี หลังชาย155.51 ค36พ 2557 พร้อมให้บริการ
466601/10/2020เที่ยวทีละก้าว ร.ศเกริก ยุ้ยพันธ์สิริพร บุญรอด อยู่ระหว่างพิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป