แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto ::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

(ทั้งหมด 3475 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
477522/04/2021จิตวิทยาสำหรับครูอัชรา เอิบสุขสิริสุภัสรา ทองฉิม370.15 อ112จ พร้อมให้บริการ
477404/04/2021กฤติยา ชูสงค์ อยู่ระหว่างพิจารณา
477304/04/2021หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการสอนนาฏศิลป์ไทยพื้นฐานให้แก่ชาวต่างชาติวัชรพงษ์ สูงปานเขากฤติยา ชูสงค์ อยู่ระหว่างพิจารณา
477202/04/2021เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยากสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
477102/04/2021คิดวิเคราะห์แบบโคนันอุเอโนะ ซึโยชิสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
477002/04/2021ทักษะความสุขนิ้วกลมสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
476902/04/2021เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 เครื่องมือหลัก แท่งเทียน แนวรับ-แนวตั้ง เส้นแนวโน้มสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
476802/04/2021จงคบค้ากับความร่ำรวยจิม คิมสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
476702/04/2021รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างสุภกฤษ กุลชาติวิจิตรสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
476602/04/2021Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเจมส์ เคลียร์สมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
476502/04/2021กองทุนรวม 101ธนัฐ ศิริวรางกูรสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
476422/03/2021Rethought : คิดแบบใหม่บนโลกแกนใหม่อภิสิทธิ์ ทองสง อยู่ระหว่างพิจารณา
476313/03/2021การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติกาญจนา กาญจนสุนทรสมศักดิ์ แก้วพลอย อยู่ระหว่างพิจารณา
476210/03/2021รำเสริมสุข บุคลิกภาพดีวิมลศรี อุปรมัยกฤติยา ชูสงค์ อยู่ระหว่างพิจารณา
476110/03/2021หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์สุรพล วิรุฬห์รักษ์กฤติยา ชูสงค์ อยู่ระหว่างพิจารณา
476010/03/2021รำหน้าพาทย์ชั้นสูงชมนาด กิจขันธ์กฤติยา ชูสงค์780.26 ช16ร 2555 พร้อมให้บริการ
475910/03/2021โขน : อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย-กฤติยา ชูสงค์ อยู่ระหว่างพิจารณา
475809/03/2021Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาCarol S. Dweckสุพรรณี เขียวชอุ่ม อยู่ระหว่างพิจารณา
475728/1/2021คู่มือผูกเงื่อนเชือก ให้ถูกงานอย่างถูกหลัก (ฉ บับเ...วรพจน์ ศรีสง่าไชย :บรรณาธิการอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
475628/1/2021รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่นเปตอง  SKY SPORTS TEAMอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
475528/1/2021คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มาตรฐานฉบับสมบูรณ์หลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร)อัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
475428/1/2021โหราศาสตร์ยูเรเนียน และเลข 7 ตัว 9 ฐาน ฉบับรวมสองศ...กานธนิกา ชุณหะวัตอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
475328/1/2021รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม :หนังสือในโครงการตำราโหราศ...วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)อัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
475228/1/2021ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สิทธิพล อาจอินทร์อัครวิชญ์ ขวัญปลอด371.102 ส34ศ 2563 พร้อมให้บริการ
475128/1/2021การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค ์ ตอ...อภิชา แดงจำรูญอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
475028/1/2021สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LOGBOOK  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
474928/1/2021ลายมือ ดูเองก็ได้ ทายให้เพื่อนก็ดี (ฉบับอ่านง่าย)SHOKO AYABEอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
474828/1/2021เลขศาสตร์รหัสลับไคโร (SECRET NUMEROLOGY) (ฉบับ 202...จุฑามาศ ณ สงขลาอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
474728/1/2021THE MAGICIAN ไพ่ยิปซีเปลี่ยนชีวิต ภาคพยากรณ์ขั้นสู...กิติคุณ พลวัน และคณะอัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา
474628/1/2021พลิกชีวิตด้วยไพ่ทาโรต์กามล แสงวงศ์อัครวิชญ์ ขวัญปลอด อยู่ระหว่างพิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป