แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto ::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

(ทั้งหมด 3371 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
466203/08/2020พื้นฐานปรัชญาภาษาศึกษาจารุณี มณีกุลธีรพงษ์ สังข์คร อยู่ระหว่างพิจารณา
466108/07/2020ทดลองและใช้งานบอร์ด Arduino Uno R3 ด้วยโปรแกรม NI LabVIEWจักรี รัศมีฉายกอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
466008/07/2020รวมโปรเจกต์สร้างหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ ด้วย ArduinoKimmo Karvinen,Tero Karvinenกอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465908/07/2020ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduinoผศ. ดอนสัน ปงผาบกอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465808/07/2020ภาษาซีและ Arduino +โครงสร้างชุดทดลองการควบคุมตำแหน่งแบบ PIDผศ. ดอนสัน ปงผาบกอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465708/07/2020Arduino Smart Home Projectsนพ มหิษานนท์กอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465608/07/2020Arduino Uno + ตัวอย่างงาน IoTจีราวุธ วารินทร์กอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465508/07/2020พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Piดร. กอบเกียรติ สระอุบลกอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465408/07/2020Arduino Startup สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์นพ มหิษานนท์กอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465308/07/2020พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCUภาสกร พาเจริญกอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465208/07/2020คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduinoผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรมกอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465108/07/2020การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduinoประภาส พุ่มพวงกอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
465030/06/2020พูดด้วยภาพ 2 : ทำสไลด์เป็นภาพง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอนพญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุลโสภิดา ขาวหนูนา อยู่ระหว่างพิจารณา
464930/06/2020พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟังพญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุลโสภิดา ขาวหนูนา658.452 ธ26พ 2561 พร้อมให้บริการ
464824/06/2020การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกูฟาเดีย หมั่นยิ่ง อยู่ระหว่างพิจารณา
464724/06/2020ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหาด้านภาษาดร.เมลดา สุดจิตรอาภาอมรรัตน์ จิรันดร อยู่ระหว่างพิจารณา
464624/06/2020เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์อมรรัตน์ จิรันดร410.72 จ17ท พร้อมให้บริการ
464524/06/2020Designing your life คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design ThinkingBill Burnett & Dave Evansอมรรัตน์ จิรันดร อยู่ระหว่างพิจารณา
464424/06/2020100 ไอเดีย ปั้นงานเสริม เพื่อเติมเงิน 100 SIDE HUSTLESChris Guillebeauอมรรัตน์ จิรันดร อยู่ระหว่างพิจารณา
464330/04/2020ปรสิตวิทยาของสัตว์น้ำผศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุลวิจิตรา ตุ้งซี่591.7857 ว112ป พร้อมให้บริการ
464230/04/2020โรคสัตว์น้ำชนกันต์ จิตมนัสวิจิตรา ตุ้งซี่ อยู่ระหว่างพิจารณา
464129/04/2020การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบรศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภาอมรรัตน์ ชุมทอง631.81 ย12ก พร้อมให้บริการ
464029/04/2020สารปรับปรุงดินศ.เกียรติคุณ ดรปิยะ ดวงพัตราอมรรัตน์ ชุมทอง631.4 ป36ส 2556 พร้อมให้บริการ
463929/04/2020หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชผศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพองอมรรัตน์ ชุมทอง อยู่ระหว่างพิจารณา
463829/04/2020Biofilms in the Food and Beverage IndustriesP M Fratamico B A Annous N W Guentherอดิศรา ตันต​สุทธิ​กุล664 Bi-2009 พร้อมให้บริการ
463729/04/2020อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรรศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจอมรรัตน์ ชุมทอง621.3 บ16อ พร้อมให้บริการ
463629/04/2020เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดิน และการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการคณาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษาฯ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อมรรัตน์ ชุมทอง333.73 ท51 พร้อมให้บริการ
463529/04/2020ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืนรศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูรอมรรัตน์ ชุมทอง631.8 ย12ป พร้อมให้บริการ
463414/02/2020จดโน้ตแบบนี้สมองชอบจังโคนิชิ โทชิยูกิอวิกา ศิริรัตนากร153.14 ค85จ พร้อมให้บริการ
463314/02/2020วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ 2 Leil Lowndesอวิกา ศิริรัตนากร808.5 ล87ว พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป