แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto ::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

(ทั้งหมด 3054 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
423003/10/2019ywxERCRbleqJVNuevtkgblsuevtkgbls uevtkgbls อยู่ระหว่างพิจารณา
422927/07/2019หลักพืชศาสตร์วณิดา มะโณเรศ581.3 ส42พ พร้อมให้บริการ
422827/07/2019พืชไร่วณิดา มะโณเรศ633 ศ25พ พร้อมให้บริการ
422727/07/2019พืชศาสตร์วณิดา มะโณเรศ อยู่ระหว่างพิจารณา
422608/07/2019NspMwgBwDZfjzSWbVidaVida Vida อยู่ระหว่างพิจารณา
422508/07/2019xBSHAKGSUyaUZwGRRLCadenCaden Caden อยู่ระหว่างพิจารณา
422408/07/2019oNQybqmeASKFIzyfuCarloCarlo Carlo อยู่ระหว่างพิจารณา
422308/07/2019RGCxUAEiNKEldridgeEldridge Eldridge อยู่ระหว่างพิจารณา
422208/07/2019FxHfijFCzXJKbSPoCaseyCasey Casey อยู่ระหว่างพิจารณา
422108/07/2019mjFFBXGjAjHarlandHarland Harland อยู่ระหว่างพิจารณา
422008/07/2019YWycctUQuwPOPeTDanteDante Dante อยู่ระหว่างพิจารณา
421908/07/2019qocJQMFprAArDQVcKMayaMaya Maya อยู่ระหว่างพิจารณา
421808/07/2019wSaIhXWbffrFredericFrederic Frederic อยู่ระหว่างพิจารณา
421708/07/2019PHWJtxkarsRxnveuTLjRolandoRolando Rolando อยู่ระหว่างพิจารณา
421608/07/2019AuCGGtSGkHhRmBbJzTerrenceTerrence Terrence อยู่ระหว่างพิจารณา
421508/07/2019mEXYuwnFimHXAlphonsoAlphonso Alphonso อยู่ระหว่างพิจารณา
421408/07/2019aBNStXcGkeiTtBdFilibertoFiliberto Filiberto อยู่ระหว่างพิจารณา
421308/07/2019qOaylsxixcpBpxvTtsaArianaAriana Ariana อยู่ระหว่างพิจารณา
421208/07/2019SbNOZYcpOHiixByvdVernonVernon Vernon อยู่ระหว่างพิจารณา
421108/07/2019smMwyPwTaQErrolErrol Errol อยู่ระหว่างพิจารณา
421008/07/2019dtHAGKgLZDrHDiegoDiego Diego อยู่ระหว่างพิจารณา
420908/07/2019tWAQJPitSZRHSzLamontLamont Lamont อยู่ระหว่างพิจารณา
420808/07/2019zMrVgtkWiFOkTMfWaMikeMike Mike อยู่ระหว่างพิจารณา
420708/07/2019NyzndbtCYtYlOjxwamtAntoneAntone Antone อยู่ระหว่างพิจารณา
420607/07/2019dhflnHrINHXgFqPUJeffryJeffry Jeffry อยู่ระหว่างพิจารณา
420507/07/2019QUrNAOIAkSWzRusselRussel Russel อยู่ระหว่างพิจารณา
420407/07/2019piHqyqOzyFfumAntonioAntonio Antonio อยู่ระหว่างพิจารณา
420330/06/2019tUeSoUhtsOUGordonGordon Gordon อยู่ระหว่างพิจารณา
420230/06/2019AwMELjDrfMUDSChristopherChristopher Christopher อยู่ระหว่างพิจารณา
420130/06/2019YTdkQbduXbxqVCBHCyrusCyrus Cyrus อยู่ระหว่างพิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป