กระดานข่าว

หน้าที่ ::  1   2   3   4   5   6

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ..? อ่านต่อ

กิจกรรมภาพถ่ายในหัวข้อ Library in My Mind ..? อ่านต่อ

คู่มือการตั้งค่า Wireless ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ..? อ่านต่อ

EBSCO Discovery Service (EDS) สืบค้นหนังสือ บทความ รายงานวิจัย และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในหน้าจอเดียว ..? อ่านต่อ

คู่มือ, แผ่นพับ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ..? อ่านต่อ

สมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุด..สุดหรรษา” ปี 2560 ..? อ่านต่อ

ปิดปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 2 ชั้น (อาคารหอสมุดหลังเก่า) และอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (อาคารหอสมุดหลังใหม่ ชั้น 1) ..? อ่านต่อ

ขอเชิญใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย ..? อ่านต่อ

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-library ..? อ่านต่อ

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ..? อ่านต่อ

สมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุด..สุดหรรษา” ..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้งาน E- book I Love Library ใช้งานได้ทั้ง PC และ Smartphone ..? อ่านต่อ

เวลาเปิดบริการสำนักวิทยบริการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ..? อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานขนบธรมมเนียมประเพณีไทย (ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี) ..? อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน" วันที่ 2 ก.ย. 2558 ..? อ่านต่อ

หน้าที่ ::  1   2   3   4   5   6