กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ที่ http://goo.gl/forms/YGMUQJ01alCt8tkI2