กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-library

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-library

เข้าใช้งานได้ที่นี่ https://www.theonebook.com/elibraryforstudent/index.php?action=HowToRead

วิธีการอ่านอีบุ๊ค, คู่มือการใช้งาน https://www.theonebook.com/elibraryforstudent/index.php?action=HowToRead

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอ่านอีบุ๊ค https://www.theonebook.com/elibraryforstudent/index.php?action=Download

facebook สำหรับติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/the1bookelibrary

รหัสรับสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ OLB1490116400S