กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

EBSCO Discovery Service (EDS) สืบค้นหนังสือ บทความ รายงานวิจัย และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในหน้าจอเดียว

สืบค้นหนังสือ บทความ รายงานวิจัย และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในหน้าจอเดียว ด้วย EBSCO Discovery Service (EDS) สามารถสืบค้นได้ที่ http://search.ebscohost.com เลือก EBSCO Discovery Service