กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

คู่มือการตั้งค่า Wireless ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การตั้งค่าการใช้งาน SKRU-WIFI 802.1X
สามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ที่ http://www.skru.ac.th/login/