ฐานข้อมูล ACS Journals

ฐานข้อมูล ACS Journals เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้านได้ 4 เดือน อยู่บ้านก็เรียนรู้ได้