แบบสำรวจข้อมูลด้านความพร้อมของอุปกรณ์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จากบ้านพักอาศัยในช่วงวิกฤติ COVID - 19

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน​ ทุกชั้นปี ทำแบบสำรวจข้อมูลด้านความพร้อมของอุปกรณ์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จากบ้านพักอาศัยในช่วงวิกฤติ COVID - 19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9XxMQbdLNp9ZPOfl5DCmMu45zuay78XSQH9RDsnvYksqo9A/viewform

เข้ามาทำแบบสอบถามกันเยอะๆ นะคะ