สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ และขยายเวลายกเว้นค่าปรับหนังสือ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563