เดือนมิถุนายน สำนักวิทยบริการฯ​ ยังคงปิดการให้บริการ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)