ผู้ที่ใช้ Wifi ของมหาวิทยาลัย อาจสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์บางฐานไม่ได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเชื่อมต่อ VPN

ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบ Wifi ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ที่ใช้ Wifi ของมหาวิทยาลัย สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์บางฐานไม่ได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเชื่อมต่อ VPN ของมหาวิทยาลัย (ต่อ Wifi แล้ว ต่อ VPN)

คู่มือการใช้งาน VPN --> คลิกที่นี่

ซึ่งหากสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการปรับปรุงระบบเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง