ขยายเวลาเปิดให้บริการ

สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 18.30 น. (เริ่มวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2563)

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 16.30 - 18.00 น. (เริ่มวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ถึงวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค กศ.บป.) (วันเสาร์ - อาทิตย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปิดบริการ เวลา 16.30 น.)

ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย