สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบ Wifi เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ใช้ Wifi ของมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานได้แล้ว

ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบ Wifi ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ใช้ Wifi ของมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานได้แล้ว 

(ส่วนผู้ที่ใช้งานนอกมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมต่อ VPN เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ ...คู่มือการใช้งาน VPN --> คลิกที่นี่)