สอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3)

ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย จะมีการทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที The Internet and Computing Core (IC3) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าสอบ และศึกษาวิธีการสอบได้ที่

http://skrudl.skru.ac.th/

หากมีปัญหาในการเข้าระบบ สามารถติดต่อได้ทางเพจ ARIT OF SKRU