ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBSCO ebook) เพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBSCO ebook) เพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ

โดยสามารถเลือกหนังสือได้จาก URL

http://arit.skru.ac.th/lib/selectbookebsco (หนังสือจาก EBSCO)

คู่มือการคัดเลือกหนังสือ --> คลิกที่นี่