การจัดสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษครั้งให้แก่นักศึกษา รหัส 60 61 และ62

ประกาศจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษครั้งให้แก่นักศึกษา รหัส 60 61 และ62 #ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ เป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ ขอให้นศรอติดประาศรายละเอียดและกำหนดการสอบเพิ่มเติมจากทางหน้าเพจ ARIT OF SKRU