โครงการ Speaking English Online with Foreign Teachers

ลิงก์สำหรับเข้าห้องเรียน โครงการ Speaking English Online with Foreign Teachers

https://zoom.us/.../tJ0ldOmhrjotG9P95vatDce6Q45JuaydmeD5

(สามารถใช้ลิงก์นี้เข้าห้องเรียนได้ทุกสัปดาห์)

**หรือสามารถเข้าลิงก์ได้ผ่านทางเวปไซต์ศูนย์ภาษา หรือเวปไซต์ลงทะเบียน**

ข้อตกลงในการเข้าอบรม

1. ห้องเรียนจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 12.55 น. และปิดให้เข้าห้องเรียนเวลา 13.10 น. หากหลัง 13.10 น. ไปแล้วจะไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้

2. ขอให้นักศึกษาตั้งชื่อ user เป็นชื่อจริงและ นามสกุลภาษาอังกฤษ และมีรหัสนักศึกษา

3. เมื่อเข้าห้องเรียนมาแล้วขอให้นักศึกษาทุกคนเปิดกล้องและไมโครโฟน รวมถึงขอให้มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับอาจารย์ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 2 ชั่วโมง จึงจะได้รับรหัสกิจกรรม