สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดอบรมในรูปแบบสอนสดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดอบรมในรูปแบบสอนสดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมี 3 หลักสูตรที่เปิดอบรมฟรี ทุกหลักสูตรได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

1. หลักสูตร Microsoft Word วันที่ 3 ก.พ. 2564

2. หลักสูตร Microsoft Excel วันที่ 10 ก.พ. 2564

3. หลักสูตร Microsoft Power point วันที่ 17 ก.พ. 2564

สมัครได้ที่ http://cc.skru.ac.th/trainpro/