นักศึกษารหัส 63 ทุกคน รับรหัสกิจกรรมนักศึกษา 5 ชม. เพียงแค่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์ ถึงน้องๆ นักศึกษารหัส 63 ทุกคน

รับรหัสกิจกรรมนักศึกษา 5 ชม. เพียงแค่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบออนไลน์) ผ่านเว็บไซต์ https://olc.skru.ac.th/student/

									
										<div align=