ขอเชิญคัดเลือกหนังสือภาษาไทยเพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ จากศูนย์หนังสือซีเอ็ด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมคัดเลือกหนังสือภาษาไทยเพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ จากศูนย์หนังสือซีเอ็ด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

โดยสามารถคัดเลือกหนังสือได้จาก URL  http://arit.skru.ac.th/lib/selectbookthai

คู่มือการคัดเลือกหนังสือ --> คลิกที่นี่