การสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา รหัส 60 ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์

ประกาศจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา เรื่องการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา รหัส 60 ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดสอบ 2 รอบดังนี้

 

- รอบที่ 1 ทดสอบในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00-20.30 น. ผ่านทาง https://skrudl.skru.ac.th/student

เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบแก้ตัวได้ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2564 ทางลิงก์ https://skrudl.skru.ac.th/student/regis

 

- รอบที่ 2 (รอบเก็บตกสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าทดสอบในรอบที่ 1 และทดสอบไม่ผ่าน)

ทดสอบในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ทางลิงก์ https://skrudl.skru.ac.th/student

เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบแก้ตัวได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2564 ทางลิงก์ https://skrudl.skru.ac.th/student/regis

 

**หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวหมายถึงกำหนดการสอบและการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา รหัส 60 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาอังกฤษเท่านั้น สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ ขอให้รอประกาศจากทางศูนย์ภาษาต่อไป**