สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษา-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์จากศููนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษา-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับอาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนด) สำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน)

นักศึกษาที่มีความสนใจสมัครขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 (เวลา 24.00 น. หรือเที่ยงคืน ตามเวลาประเทศไทย) ผ่าน http://ow.ly/s2jS50CTmBr
และนักศึกษาต้องส่งสำเนาเอกสารประกอบการสมัครไปที่อีเมล wandee.en@skru.ac.th งานวิเทศสัมพันธ์งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา (ศูนย์ภาษา) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา วลา 12.00 น. โดยศูนย์ภาษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครและการเตรียมเอกสารได้ที่นี่ -> คลิกเพื่อดูรายละเอียด