การสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษารหัส 60 ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

ประกาศจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา เรื่องการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษารหัส 60 ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดสอบ 2 รอบดังนี้

 

รอบที่ 3 ทดสอบในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00-20.30 น. ผ่านทาง https://skrudl.skru.ac.th/student
เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบแก้ตัวได้ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564 ทางลิงก์ https://skrudl.skru.ac.th/student/regis

 

รอบที่ 4 (รอบเก็บตกสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าทดสอบในรอบที่ 3 และทดสอบไม่ผ่าน) ทดสอบในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น. ผ่านทาง https://skrudl.skru.ac.th/student
เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบแก้ตัวได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ทางลิงก์ https://skrudl.skru.ac.th/student/regis

 

**หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวหมายถึงกำหนดการสอบและการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักศึกษารหัส 60 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาอังกฤษเท่านั้น สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ ขอให้รอประกาศจากทางศูนย์ภาษาต่อไป**