ขอเชิญชวนอาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อทำผลงานทางวิชาการ

ขอเชิญชวนอาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อทำผลงานทางวิชาการ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สนใจเข้าร่วมอบรมคลิ๊ก >>> http://shorturl.skru.ac.th/yourls/qt