สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการพัฒนาระบบแจ้งซ่อม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแจ้ง และติดตามสถานะการซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สามารถเข้ารับบริการได้ที่ช่องทาง http://cc.skru.ac.th/comservices

หากมีข้อสงสัย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เพจ ARIT OF SKRU หรือ โทรศัพท์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2104 ,2105