ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน (ทุกท่าน) ร่วมทดสอบประเมินสมรรถนะดิจิทัล

ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน (ทุกท่าน) ร่วมทดสอบประเมินสมรรถนะดิจิทัล

โดย เข้าร่วมศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทดสอบ Digital Literacy จากสื่อการเรียนรู้ ได้ที่เว็บไซต์ https://skrudl.skru.ac.th/staff/

***หากพบปัญหาการใช้งานระบบสอบออนไลน์ สอบถามได้ที่

เบอร์ภายใน 2109,2105 ,2113

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องระบบเครือข่าย

หรือ สอบถามทางเพจ ARIT OF SKRU