โซนใหม่ของห้องสมุดที่ทุกคนสามารถส่งเสียงได้โดยไม่รบกวนใคร