นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่ 21 กันยายน 2560

Language preference

Album info