นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่ 21 กันยายน 2560

ปรับแต่งภาษา

ข้อมูลอัลบัม