ภาพกิจกรรม

ห้องสมุดเคลื่อนที่ Iณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 22 กันยายน 63 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เวลา 09.00 น. - 13.00 น.

2563-09-22

อบรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล วิทยากรจากสำนักพิมพ์ Gale มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ได้เรียนรู้วิธีใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดอบรม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

2020-03-06

อบรมการสร้างมาตราฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างมาตราฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยุทธ บุญเซ่ง สักกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

2020-02-21

ห้องสมุดเคลื่อนที่คณะครุศาสตร์

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมให้บริการ ยืม-คืน หนังสือนอกสถานที่, บริการหนังสือHot Hit, บริการคลีนิกไอที, บริการคลีนิกห้องสมุด, บริการคลีนิกภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร และยังมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมายมาแจก ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.-15.00 น.

2020-02-20

กิจกรรมวันราชภัฏและวันวาเลนไทน์

ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ของขวัญน่ารักๆในวันวาเลนไทน์

2020-02-14

ห้องสมุดเคลื่อนที่

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมให้บริการ ยืม-คืน หนังสือนอกสถานที่, บริการหนังสือHot Hit, บริการคลีนิกไอที, บริการคลีนิกห้องสมุด, บริการคลีนิกภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร และยังมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมายมาแจก ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.-14.00 น.

2020-01-30

ARIT Library Book Fair 2020

งาน Library Book Fair สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ เพื่อเสนอให้สำนักวิทยบริการฯพิจารณาจัดซื้อไว้บริการในห้องสมุด ได้ตรงกับสาขาวิชาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ วันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

2020-01-28

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ การทำขนมโตเกียว

สาธิตวิธีการทำขนมโตเกียวโดย คุณสมศักดิ์ ชูช่วยคำ วันที่ 15 ม.ค. 2563 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2020-01-15

แนะนำการใช้บริการห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 59

แนะนำการใช้บริการห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 59 วันที่ 15-26 สิงหาคม 2559

2016-08-15

Total 23 Gallery : 2 Page