การดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการอบรม เรื่องการดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในวันที่ 26 ก.พ.63 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 วิทยากรโดยคุณสรายุทธ กูลเกื้อ และคุณอรุณ แดงประดา


Total 11 Image : 1 Page