ห้องสมุดเคลื่อนที่ คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.สงขลา

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ มีอาจารย์,นักศึกษา และบุคลากร ให้ความสนใจ เข้ามาใช้บริการต่างๆ ของหอสมุดและร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 3) มรภ.สงขลา


Total 20 Image : 2 Page