กิจกรรม Big Cleaning Day

เนื่องจากมหาวิทยาลัยหยุดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากมีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิค-19 และขยายวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันและทำความสะอาด จึงได้ดำเนินการทำความสำนักวิทยบริการฯ


Total 11 Image : 1 Page