ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Gale eBook และ e-journals โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมการใช้งานฐานข้อมูล Gale eBook และ e-journals โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ แก่อาจารย์ และบุคลากร​ จัดขึ้น ณ ห้อง Language Lab 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

2563-09-24

ห้องสมุดเคลื่อนที่ Iณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 22 กันยายน 63 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เวลา 09.00 น. - 13.00 น.

2563-09-22

รับการตรวจประเมินตนเอง ประจำปี 2562

รับการตรวจประเมินตนเอง ประจำปี 2562 ณ อาคารอำนวยการ 48 ชั้น 8 ห้องอรัญ ธรรมโน

2020-07-15

กิจกรรม Big Cleaning Day

เนื่องจากมหาวิทยาลัยหยุดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากมีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิค-19 และขยายวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันและทำความสะอาด จึงได้ดำเนินการทำความสำนักวิทยบริการฯ

2020-03-20

ห้องสมุดเคลื่อนที่ คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.สงขลา

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ มีอาจารย์,นักศึกษา และบุคลากร ให้ความสนใจ เข้ามาใช้บริการต่างๆ ของหอสมุดและร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 3) มรภ.สงขลา

2020-03-11

อบรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล วิทยากรจากสำนักพิมพ์ Gale มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ได้เรียนรู้วิธีใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดอบรม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

2020-03-06

การดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการอบรม เรื่องการดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในวันที่ 26 ก.พ.63 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 วิทยากรโดยคุณสรายุทธ กูลเกื้อ และคุณอรุณ แดงประดา

2020-02-26

อบรมการสร้างมาตราฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างมาตราฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยุทธ บุญเซ่ง สักกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

2020-02-21

ห้องสมุดเคลื่อนที่คณะครุศาสตร์

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมให้บริการ ยืม-คืน หนังสือนอกสถานที่, บริการหนังสือHot Hit, บริการคลีนิกไอที, บริการคลีนิกห้องสมุด, บริการคลีนิกภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร และยังมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมายมาแจก ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.-15.00 น.

2020-02-20

Total 59 Gallery : 5 Page