ภาพกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนวิเชียรชมเยี่ยมชมห้องสมุด

นักเรียนโรงเรียนวิเชียรชมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เยี่ยมชมห้องสมุด วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559

2016-06-29

อบรม google app รุ่น 1-2

อบรม google app รุ่น 1-2 วันที่ 27-30 มิถุนายน 2559

2016-06-27

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559

2016-06-06

จัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนมหาราช 1

จัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนมหาราช 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2559

2016-06-01

ประชุมปฏิบัติการการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์

โครงการประชุมปฏิบัติการการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

2016-05-30

ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนควนตะแบก, สำนักเอาะ

ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนควนตะแบก, สำนักเอาะ

2016-05-16

อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

2016-04-05

ห้องสมุดหรรษา 2559

กิจกรรมห้องสมุดหรรษา วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

2016-03-31

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 (SRARITNET 5th)

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 (South Rajabhat Academic Resources and Information Technology Network : SRARITNET 5th) วันที่ 28-29 มีนาคม 2559

2016-03-28

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2559

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนควนตะแบก, เชิญ พิศลยบุตร, บ้านทุ่งสบายใจ, บ้านประกอบออก, มหาราช 1, สำนักเอาะ, สื่อมวลชนกีฬา

2016-02-22

อบรมการใช้ OPAC

อบรมการใช้ OPAC วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

2016-02-11

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ประดิษฐ์ดอกไม้

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ประดิษฐ์ดอกไม้ กุมภาพันธ์ 2559

2016-02-02

Total 54 Gallery : 5 Page