สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ ม.ราชภัฏสงขลา
Untitled Document

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ..? อ่านต่อ

สมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุด..สุดหรรษา”..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้งาน E- book I Love Library ใช้งานได้ทั้ง PC และ Smartphone..? อ่านต่อ

เวลาเปิดบริการสำนักวิทยบริการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป..? อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานขนบธรมมเนียมประเพณีไทย (ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี)..? อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน" วันที่ 2 ก.ย. 2558..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้ฐาน Academic Video Online: Premium..? อ่านต่อ

สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม ประจำปี 2558 ตั้งแต..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete..? อ่านต่อ

การให้บริการยืมปลั๊กพ่วงภายในห้องสมุด..? อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการหยุดการเรียนการสอน..? อ่านต่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน..? อ่านต่อ

ขยายระยะเวลาในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคค..? อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมทัษะภาษาสากลสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3..? อ่านต่อ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสร..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักศิลปะและว..? อ่านต่อ

แก้ไขแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถ..? อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดช่องทางเดินเท้าประตู 1 และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย..? อ่านต่อ

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมว..? อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

บริการด่วน

Untitled Document

แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด

 

ยืมปลั๊กพ่วงใช้งานภายในห้องสมุด

image ใช้บริการได้ฟรี
เพื่อลดปัญหาการปลั๊กไฟไม่เพียงพอ ในกรณีมีผู้ใช้งานจำนวนมาก หรือมาเป็นหมู่คณะ ทำให้ปลั๊กไฟไม่เพียงพอ
 • บริการจากฝ่ายบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 
วิดีโอกิจกรรม »» ดูทั้งหมด

Untitled Document
 • อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ปี 2558
 • กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
 
 • การใช้ฐานข้อมูล ABI INFORM Complete
 • การใช้ฐานข้อมูล SpringerLink
 
 Untitled Document
ข่าวเด่น
มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลา
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large

VDO แนะนำสำนักฯ
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษTabbed Content

บรรณารักษ์แนะนำหนังสือ

เด็กเก็บว่าว = The kite runner

ผู้เขียน : ฮาเหล็ด โฮเซนี่ เขียน; วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ แปลและเรียบเรียง

รายละเอียด : เรื่องราวของอาเมียร์เด็กชายจากตำบลวาเซียร์อัคบาร์ข่านในคาบูลในอัฟกานิสถานผู้ทรยศต่อฮะซันเพื่อนสนิท (...» อ่านต่อ

โต๊ะก็คือโต๊ะ: เรื่องเล่าสำหรับเด็ก

ผู้เขียน : เพเตอร์ บิคเซล เขียน; ชลิต ดุรงค์พันธุ์ แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน

รายละเอียด : ผลงานของนักเขียนรางวัลจากกลุ่มวรรณกรรมเลื่องชื่อเยอรมนี Gruppe 47 ค.ศ. ๑๙๗๐ และได้รับรางวัลวรรณกรรมเ...» อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

แนะนำสื่อโสต
oter>