Untitled Document

ขอเชิญทดลองใช้งาน E- book I Love Library ใช้งานได้ทั้ง PC และ Smartphone..? อ่านต่อ

เวลาเปิดบริการสำนักวิทยบริการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป..? อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานขนบธรมมเนียมประเพณีไทย (ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี)..? อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน" วันที่ 2 ก.ย. 2558..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้ฐาน Academic Video Online: Premium..? อ่านต่อ

สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม ประจำปี 2558 ตั้งแต..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete..? อ่านต่อ

การให้บริการยืมปลั๊กพ่วงภายในห้องสมุด..? อ่านต่อ

สำนักวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำวารสารระดั..? อ่านต่อ

เชิญผู้สนใจเข้าดาวน์โหลด E-book แหล่งข้อมูลด้านการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสำหรับเฟอ..? อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการหยุดการเรียนการสอน..? อ่านต่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน..? อ่านต่อ

ขยายระยะเวลาในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคค..? อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมทัษะภาษาสากลสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3..? อ่านต่อ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสร..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักศิลปะและว..? อ่านต่อ

แก้ไขแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถ..? อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดช่องทางเดินเท้าประตู 1 และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย..? อ่านต่อ

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมว..? อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

บริการด่วน

Untitled Document

แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด

 

ยืมปลั๊กพ่วงใช้งานภายในห้องสมุด

image ใช้บริการได้ฟรี
เพื่อลดปัญหาการปลั๊กไฟไม่เพียงพอ ในกรณีมีผู้ใช้งานจำนวนมาก หรือมาเป็นหมู่คณะ ทำให้ปลั๊กไฟไม่เพียงพอ
 • บริการจากฝ่ายบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 
วิดีโอกิจกรรม »» ดูทั้งหมด

Untitled Document
 • อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ปี 2558
 • กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
 
 • การใช้ฐานข้อมูล ABI INFORM Complete
 • การใช้ฐานข้อมูล SpringerLink
 
Untitled Document
ข่าวเด่น
มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลา
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large

VDO แนะนำสำนักฯ
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษTabbed Content

บรรณารักษ์แนะนำหนังสือ

พินอคคิโอ หุ่นไม้มหัศจรรย์

ผู้เขียน : กงจัง, ซังซัง; สยามล ฤกษ์พิชัย, ผู้แปล

รายละเอียด : การ์ตูนภาษาอังกฤษจากวรรณกรรมสุดคลาสสิคระดับโลก พินอคคิโอ หุ่นไม้ที่ฝันอยากเป็นเด็กชายจริง ๆ เขาต้อง...» อ่านต่อ

ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผู้เขียน : กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ

รายละเอียด : รวบรวมข้อมูลจากนายทะเบียนจังหวัด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) 75 จังหวัด และสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย...» อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

แนะนำสื่อโสต
oter>