สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ ม.ราชภัฏสงขลา
 Untitled Document

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ..? อ่านต่อ

กิจกรรมภาพถ่ายในหัวข้อ Library in My Mind..? อ่านต่อ

คู่มือการตั้งค่า Wireless ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา..? อ่านต่อ

EBSCO Discovery Service (EDS) สืบค้นหนังสือ บทความ รายงานวิจัย และฐานข้อมูลออนไล..? อ่านต่อ

คู่มือ, แผ่นพับ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ..? อ่านต่อ

สมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุด..สุดหรรษา” ปี 2560..? อ่านต่อ

ปิดปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 2 ชั้น (อาคารหอสมุดหลังเก่า) และอาคารบรรณราชนครินทร์ ..? อ่านต่อ

ขอเชิญใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย..? อ่านต่อ

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-library..? อ่านต่อ

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ..? อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการหยุดการเรียนการสอน..? อ่านต่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน..? อ่านต่อ

ขยายระยะเวลาในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคค..? อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมทัษะภาษาสากลสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3..? อ่านต่อ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสร..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักศิลปะและว..? อ่านต่อ

แก้ไขแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถ..? อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดช่องทางเดินเท้าประตู 1 และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย..? อ่านต่อ

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมว..? อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

บริการด่วน

Untitled Document

แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด

 

ค้นข้อมูลสารสนเทศ

image บริการสืบค้นข้อมูล
ให้บริการในการค้นหาข้อมูล วิทยนิพนธ์ หนังสือ ฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับผู้สนใจ
  • บริการจากฝ่ายค้นคว้าและตอบคำถามห้องสมุด

บริการเครือข่ายไร้สาย WiFi

image บริการเครือข่ายไร้สาย WiFi
สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการเครือข่ายไร้สาย SKRU-802.1X สำหรับอาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถดูวิธีการตั้งค่าใช้งานได้ที่ http://www.skru.ac.th/login/
  • บริการจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

บริการตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 24 ชม.

image เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือ สามารถคืนหนังสือได้ทางตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (อยู่บริเวณหน้าสำนักวิทยบริการฯ) ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการจากฝ่ายบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด

บริการคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

image สำนักวิทยบริการฯให้บริการคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ที่ห้อง Self Access & Computer Service และที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถปริ้นท์ได้ฟรีภาคเรียนละ 50 แผ่น (ถ้าพิมพ์จนครบโควต้าพิมพ์ฟรี 50 แผ่นแล้ว นักศึกษาสามารถซื้อโควต้าการพิมพ์เพิ่มได้ หน้าละ 50 สตางค์)
นักศึกษาสามารถเข้าระบบตรวจสอบรหัสปริ้นเอกสาร ได้จาก https://passport.skru.ac.th/chkprint/ เพื่อดูรหัสปริ้นเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้นักศึกษา ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าดูระบบเกรด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • บริการจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
วิดีโอกิจกรรม »» ดูทั้งหมด

 Untitled Document
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • อบรมสื่อดิจิตอลและมัลติมีเดีย
  • ห้องสมุดสุดหรรษา ปี 60
  • การสืบค้นข้อมูล และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Web search engine
 
 Untitled Document

VDO แนะนำสำนักฯ
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 48
เมื่อวาน 60
เดือนนี้ 796
เดือนที่แล้ว 1,561
ปีนี้ 796
ปีที่แล้ว 13,231
Online 1
Hit 21486