ที่อยู่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-7426-0278
Fax : 0-7433-6938

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หอสมุดกลาง : 1735

Chat กับบรรณารักษ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook fanpage ได้ที่นี่

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved