รายการซ่อม        

คำค้น

ID แจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
รายการที่ซ่อม
ผู้รับผิดชอบการซ่อม
วิธีซ่อม
สถานะการซ่อม
22 2019-12-06 09:44:02 จรุณ สังข์สวัสดิ์ โถปัสสาวะชายชำรุดไมาสามารถใช้งานได้ (น้ำไหลไม่หยุด ชั้น 5 ห้องน้ำผู้ชาย) จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย รับเรื่องแจ้งซ่อมแล้ว
21 2019-11-25 13:21:44 อนพัช คุโณดม แอร์เสียห้องประชุม 2 ชั้น จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย รับเรื่องแจ้งซ่อมแล้ว
20 2019-11-25 13:18:25 อนพัช คุโณดม หลอดไฟเสียห้องน้ำชาย จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
19 2019-11-21 11:36:11 กอบศักดิ์ ณ นคร เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex 3010 ไฟไม่เข้า ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 2019-11-19 10:52:25 อนพัช คุโณดม หลอดไฟไม่ติดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
13 2019-11-18 14:16:40 จรุณ สังข์สวัสดิ์ สายชำระห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 1 ตึกเก่าสองชั้น จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว

Total 6 Record : 1 Page : 1