รายการซ่อม        

คำค้น

ID แจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
รายการที่ซ่อม
ผู้รับผิดชอบการซ่อม
วิธีซ่อม
สถานะการซ่อม
70 2020-06-04 09:36:44 จรุณ สังข์สวัสดิ์ เครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ มีเสียงดังตลอดเวลา จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
69 2020-06-04 09:32:07 จรุณ สังข์สวัสดิ์ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ชั้น 4 ห้องพัฒนาระบบ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
68 2020-06-04 09:28:56 จรุณ สังข์สวัสดิ์ ฝาชักโครก จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
67 2020-06-01 11:11:41 จรุณ สังข์สวัสดิ์ ห้องน้ำ จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
66 2020-06-01 11:10:02 จรุณ สังข์สวัสดิ์ ปลัีกไฟฟ้า จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
65 2020-05-19 12:12:42 อนพัช คุโณดม หลอดไฟไม่ติดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 206 ชั้น 2 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
64 2020-05-19 12:11:40 อนพัช คุโณดม แอร์เสียห้องปฏิบัติการเครือข่าย ชั้น 2 (สำนักงาน) จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
62 2020-03-26 14:07:01 อนพัช คุโณดม แอร์เสียห้องปฏิบัติการเครือข่าย ชั้น 2 (server) จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
61 2020-03-26 11:52:38 อนพัช คุโณดม หลอดไฟไม่ติดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
60 2020-03-26 11:51:54 อนพัช คุโณดม หลอดไฟไม่ติดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 ชั้น 1 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
59 2020-03-26 11:50:47 อนพัช คุโณดม แอร์เสียห้องปฏิบัติการเครือข่าย ชั้น 2 (server) จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
58 2020-03-19 10:24:32 จรุณ สังข์สวัสดิ์ ก็อกน้ำผู้หญิงชั้น 5 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
57 2020-03-19 10:23:00 จรุณ สังข์สวัสดิ์ ชักโครกห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
56 2020-02-20 11:04:14 จรุณ สังข์สวัสดิ์ เบรกเกอร์ จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย สิ้นสุดกระบวนการซ่อม (สำเร็จ)
55 2020-02-12 13:12:24 จรุณ สังข์สวัสดิ์ สายชำระห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น1 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย สิ้นสุดกระบวนการซ่อม (สำเร็จ)
54 2020-02-03 13:51:27 อนพัช คุโณดม แอร์เสียห้องเครื่องเสียง 1 ชั้น 4 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
53 2020-02-03 11:19:27 จรุณ สังข์สวัสดิ์ ปลั๊กไฟฟ้าชำรุด จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย สิ้นสุดกระบวนการซ่อม (สำเร็จ)
52 2020-01-31 09:16:05 จรุณ สังข์สวัสดิ์ เครื่องกรองน้ำชำรุด จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
51 2020-01-29 09:21:02 กอบศักดิ์ ณ นคร อะแดปเตอร์ของเครื่องสแกนเนอร์ HP Scanjet Enterprise Flow 5000 S2 (ตุ้ม) ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
50 2020-01-29 08:57:27 จรุณ สังข์สวัสดิ์ หลอดไฟฟ้าเสีย จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย สิ้นสุดกระบวนการซ่อม (สำเร็จ)

Total 53 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>