$XLAY[$element] = $value; } } fclose($fpread); } return $XLAY; } ?> ฐานข้อมูลท้องถิ่น - จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล
ฐานข้อมูลท้องถิ่น - จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล
ค้นหา
เนื้อเรื่อง | ค้นหา | เครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ | สถิติ | ติดต่อ | โปรแกรม
ฐานข้อมูล
 • การละเล่นพื้นบ้าน
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • นิทานชาวบ้าน
 • บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • ยาและสมุนไพรพื้นบ้าน
 • หัตถกรรมพื้นบ้าน
 • อาหารพื้นบ้าน
 • เหตุการณ์ ข่าว ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • โบราณสถานโบราณวัตถุ
 • หัตถกรรม
  ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Thursday January 12 2006 @ 08:52AM SE Asia Standard Time
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานฝีมือกลุ่มแม่บ้านทะเลน้อย-พะนางตุงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก กระจูด ทำเงินผลักดันโกอินเตอร์
  กระจูด เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีขึ้นงอกงามอยู่ตามป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์
  เนื้อหา...
  เนื้อหา...

  เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ
  ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Wednesday July 06 2005 @ 08:55AM SE Asia Daylight Time
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ เป็นเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองของชาวบ้านสทิงหม้อ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นเครื่องปั้นที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากผู้ใช้มาเป็นเวลานาน เพราะมีรูปทรง เนื้อดินดี สีสวยน่าใช้ และทนทาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

  เนื้อหา...

  เนื้อหา...

  ส้มแขก
  ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Wednesday December 29 2004 @ 10:58AM SE Asia Standard Time
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน แปรรูปส้มแขกสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ขายดีในจังหวัดสงขลา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยาง สวนผลไม้ และค้าขาย ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสะบ้าย้อย คือ ส้มแขก ซึ่งเป็นพืชกสุลการ์ซี ซึ่งพืชชนิดนี้มีความเจริญเติบโตได้ดี ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
  เนื้อหา...
  เนื้อหา...

  สมาร์ท โอทอป
  ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Saturday October 30 2004 @ 02:35PM SE Asia Daylight Time
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน กรมการพัฒนาชุมชนได้รวบรวมตัวเลขการลงทะเบียนของผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ของปี 2547 ส่งมาให้รับทราบความคืบหน้า สรุปจำนวนผู้ผ่านการรับรอ

  ง 37,754 รายแบ่งเป็นกลุ่มชุมชน 26,537 ราย และกลุ่มเอสเอ็มอีืื 11,217 ราย
  เนื้อหา...

  เนื้อหา...

  เครื่องห่อผลไม้กันแมลง' ภูมิปัญญาชาวบ้านป่าบอน
  ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Saturday October 30 2004 @ 01:01PM SE Asia Daylight Time
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่เพียงแต่ นพดล กองเอียด ชาวบ้าน ต.ป่าปอน อ. ป่าบอน จ.พัทลุง เท่านั้น ที่ต้องผจญปัญหาแมลงวันทองที่เจาะกินผลไม้ในสวน จนได้รับความเสียหายอย่างย่อยยับทุกปี หากแต่ชาวสวนผลไม้ใน จ.พัทลุง คนอื่นๆก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ นพดล ต้องหาวีธีการกำจัดปัญหาดังกล่าว ด้วยการประดิษฐ์ เครื่องห่อผลไม้กันแมลง ได้เป็นผลสำเร็จและยังสามารถคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครอง
  เนื้อหา...
  เนื้อหา...

  [<< หน้าก่อน] | | [หน้าต่อไป>>]

  Copyleft © 2001 rLocal : Academic Resources Center
  All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.

  Powered by phpWebLog Powered by rLocal