แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
508//Principles of BiochemistryVoet, Donaldวิภาพรรณ คงเย็น572 Vo-P 2013 พร้อมให้บริการ
507//The Physics for Scientists and Engineers, with Modern PhysicsSerwayพะเยาว์ ยงศิริวิทย์530 Se-P 2014 พร้อมให้บริการ
506//Universe: Solar Systems, Stars, and GalaxiesMichael A Seedsพะเยาว์ ยงศิริวิทย์523.1 Se-U พร้อมให้บริการ
505//Astronomy: Solar System and BeyondSeeds, Michael A.พะเยาว์ ยงศิริวิทย์520 Se-A พร้อมให้บริการ
504//Principles of Plant Genetics and BreedingGeorge Acquaahปวีณา ดิกิจ631.52 Ac-P 2012 พร้อมให้บริการ
503//General, Organic, and Biological ChemistryKaren Timberlakeปวีณา ดิกิจ540 Ti-G 2014 พร้อมให้บริการ
502//Fundamentals of General, Organic, and Biological ChemistryJohn McMurryปวีณา ดิกิจ540 Ho-F 2014 พร้อมให้บริการ
501//Kinetic Modeling of Reactions In FoodsMartinus A.J.Sปวีณา ดิกิจ664.001 Va-K 2009 พร้อมให้บริการ
500//In Situ Remediation of Chlorinated Solvent PlumesHans F. Strooปวีณา ดิกิจ333.7 In 2010 พร้อมให้บริการ
499//Cellular and Biomolecular RecognitionRaz Jelinekนิศากร วิทจิตสมบูรณ์579 Ce 2009 พร้อมให้บริการ
498//Animal PhysiologySherwoodนิศากร วิทจิตสมบูรณ์571.1 Sh-A พร้อมให้บริการ
497//GeomicrobiologyHenry Lutz Ehrlichนิศากร วิทจิตสมบูรณ์579.175 Eh-G 2009 พร้อมให้บริการ
496//Insects and SpidersDorling Kindersleyนิศากร วิทจิตสมบูรณ์595.7 Mc-I 2010 พร้อมให้บริการ
495//Birds of ThailandMichael Websterนิศากร วิทจิตสมบูรณ์598 We-P 2013 พร้อมให้บริการ
494//The Natural History BookDorling Kindersleyนิศากร วิทจิตสมบูรณ์508 Na 2010 พร้อมให้บริการ
493//The Essentials of EcologyG. Millerนิศากร วิทจิตสมบูรณ์577 Mi-E 2012 พร้อมให้บริการ
492//The Insects - Structure and FunctionR. F. Chapmanนิศากร วิทจิตสมบูรณ์595.7 Ch-I 2013 พร้อมให้บริการ
491//Introduction to the biology of marine lifeMorrisseyนิศากร วิทจิตสมบูรณ์578.77 Mo-I 2012 พร้อมให้บริการ
490//Science of Agriculture: A Biological ApproachRay V. Herrenนิศากร วิทจิตสมบูรณ์578.755 He-S 2012 พร้อมให้บริการ
489//Plant BiochemistryGleasonนิศากร วิทจิตสมบูรณ์572.2 Gl-P 2012 พร้อมให้บริการ
488//Biochemistry of Signal Transduction and RegulationGerhard Kraussนิศากร วิทจิตสมบูรณ์571.6 Kr-B 2008 พร้อมให้บริการ
487//Molecular Biology David Clarkนิศากร วิทจิตสมบูรณ์572.8 Cl-M 2013 พร้อมให้บริการ
486//Seeleys Anatomy & PhysiologyCinnamon L. VanPutteนิศากร วิทจิตสมบูรณ์612 Se 2014 พร้อมให้บริการ
485//Color atlas of veterinary historogyWilliam J. Bachaนิศากร วิทจิตสมบูรณ์636.089 Ba-C 2012 พร้อมให้บริการ
484//Molecular Developmental BiologySubramoniam, T.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์571.8 Su-M 2008 พร้อมให้บริการ
483//Fungi in the EnvironmentGadd, G.M.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์579.5 Fu 2007 พร้อมให้บริการ
482//The Kingdom of FungiJens H. Petersenนิศากร วิทจิตสมบูรณ์579.5 Pe-K 2012 พร้อมให้บริการ
481//English Skills with ReadingsJohn Langanนรารัตน์ ทองศรีนุ่น808.0427 La-E 2012 พร้อมให้บริการ
480//รวมสูตร และฟังก์ชัน Excelจักรทิพย์ ชีวพัฒน์นรารัตน์ ทองศรีนุ่น005.369 จ111ร พร้อมให้บริการ
479//Writing ParagraphsTRAGARN KALCHAYANANTนรารัตน์ ทองศรีนุ่น808.042 Ka-W พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป