แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
118519/03/2015Reactive Polymers Fundamentals and ApplicationsJohannes Karl Finkพลพัฒน์ รวมเจริญ668.374 Fi-R 2013 พร้อมให้บริการ
118418/03/2015TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวมกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญสมศักดิ์ แก้วพลอย658.4013 ก34ท พร้อมให้บริการ
118317/03/2015โรคแอนแทรกโนสธิดาทิพย์ พรหมนวล632.9 ช17ร พร้อมให้บริการ
118227/02/2015การสอนสังคมศึกษาเพื่อพัมนาการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษาประณาท เทียนศรีขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์372.83 ป17ก พร้อมให้บริการ
118124/02/2015 Collaborative Writing in L2 ClassroomsNeomy Storchณัฏฐิกา บุญรัศมี418.0071 St-C 2013 พร้อมให้บริการ
118020/02/2015A Synthesis of Research on Second Language Writing in EnglishLeki,L., Cumming, A., & Silva, T. ณัฏฐิกา บุญรัศมี ไม่พิจารณา
117917/02/2015อินโดจีนบูสรัน บากา959 ซ54ช พร้อมให้บริการ
117816/02/2015หนังสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชีวาพร ทองหอม323.09959 ส34อ 2552 พร้อมให้บริการ
117713/02/2015เป็ดอัมรี หะยีดอเลาะ ไม่พิจารณา
117612/02/2015เอนิเมชั่นลลิตา คงเทพ006.696 ด15ฟ พร้อมให้บริการ
117510/02/2015เรียนเป็นที่โหล่ โผล่เป็นนักเรียนทุน (เมืองนอก)กานดา บุญโสธรสถิตย์ (ดร.กุ๊ก)ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย370.116 ก25ร พร้อมให้บริการ
117410/02/2015การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรศ. กิตติ ตันไทยฐิติวงศ์ แทบทับ307 ก27 2554 พร้อมให้บริการ
117307/02/2015ระเบียบวิจัยเบื่องต้นธาดา สังขาชาติ001.42 บ44ก พร้อมให้บริการ
117201/02/2015บัลลิตา ทองเเก้ว ไม่พิจารณา
117101/02/2015บัญชีชั้นกลาง1ลลิตา ทองเเก้ว657 ย517ก พร้อมให้บริการ
117029/01/2015cost accountingสุภลักษณ์ ตรีอารมณ์658.1511 La-F พร้อมให้บริการ
116929/01/2015การวิเคราะห์ความเป็นท้องถิ่นในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ถาวรีย์ บำรงจักรวัฒน์ เพขรเรือง ไม่พิจารณา
116829/01/2015วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งไทยจินตนา ดำรงค์เลิศจักรวัฒน์ เพขรเรือง ไม่พิจารณา
116729/01/2015วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทยศิริพร กรอบทองจักรวัฒน์ เพขรเรือง ไม่พิจารณา
116629/01/2015วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทยศิริพร กรอบทองจักรวัฒน์ เพขรเรือง ไม่พิจารณา
116527/01/2015ลำต้นดารีนา บิลสมาน ไม่พิจารณา
116426/01/2015ตำราพยากรณ์ 1ปู โลกเบี้ยวสุภัสรา ทองฉิม ไม่พิจารณา
116326/01/2015การพัฒนาหลักสูตรนิพภา บุญสุด375 พ415ก พร้อมให้บริการ
116225/01/2015สัตว์ปีกกันตพัฒน์ สวัสดิ์ราช636.5 ป17ก พร้อมให้บริการ
116124/01/2015ประวัติศาสตร์กัมพูชารุสนี เจะมะ959.6 ธ35ป 2555 พร้อมให้บริการ
116024/01/2015ประวัติศาสตร์เวียดนามรุสนี เจะมะ959.7 ส44ป พร้อมให้บริการ
115924/01/2015ภูมิสาสตร์ทวีปเอเชียรุสนี เจะมะ915 ด15ภ พร้อมให้บริการ
115824/01/2015อารยธรรมสำคัญของโลกรุสนี เจะมะ909 ค15 พร้อมให้บริการ
115724/01/2015บุหงารายารุสนี เจะมะ ไม่พิจารณา
115624/01/2015เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุสนี เจะมะ323.09959 ส34อ 2552 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป