กิจกรรมรณรงค์เดินขึ้นลงบันได 1-2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์