คู่มือการตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ผ่านทาง LINE

ผู้ใช้บริการสามารถรับการแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ผ่านทาง LINE เช่น เตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่, เตือนข้อความ (Message) ที่ส่งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST, การแจ้งพบหนังสือหาย, เตือนให้มารับทรัพยากรจอง,  เตือนข้อมูลทรัพยากร ก่อนถึงกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร ถึงกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร เมื่อเกินกำหนดส่ง, เตือนข้อมูลทรัพยากร ค้างส่ง --> คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการตั้งค่า