แนะนำหนังสือเพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้ัอ ผ่านทางเว็บไซต์ https://arit.skru.ac.th/lib/ebscogale2022


และยังมีช่องทางอื่นๆ ในการแนะนำหนังสือเพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ ดังนี้

1. แนะนำหนังสือเพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อจากทุกสำนักพิมพ์ ได้จาก https://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_Index.php 

2. แนะนำหนังสือเพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อจากทุกสำนักพิมพ์ โดยแนะนำผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก “กลุ่มแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด" ได้จาก https://web.facebook.com/groups/349508386224807/ 

3. และผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มแล้วนำส่งที่ห้องสมุดได้อีก 1 ช่องทาง --> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม