ขอเชิญทดลองใช้งาน COPYLEAKS

ขอเชิญทดลองใช้งาน COPYLEAKS สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://copyleaks.com/

คู่มือการใช้งาน

1. คู่มือการใช้งาน COPYLEAKS เบื้องต้น --> คลิกที่นี่

2. ขั้นตอนการการตั้งค่าบัญชีทดลองใช้งาน COPYLEAKS --> คลิกที่นี่

3. เอกสาร PowerPoint นำเสนอโปรแกรม Copyleaks --> คลิกที่นี่