โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษารหัส 65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษารหัส 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมบังคับระดับคณะ ที่กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรหัสกิจกรรม* (*รหัสกิจกรรมจะได้รับเมื่อนักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขครบ)

ซึ่งดำเนินการอบรมผ่านรูปแบบ YouTubeLive โดยขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

- เข้าร่วม Facebook กลุ่ม English Discoveries นักศึกษา รหัส 65 เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ผ่านลิงก์ https://www.facebook.com/groups/411945183804033

- เข้ารับการปฐมนิเทศการใช้งานโปรแกรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ด้วย YouTubeLive ผ่านลิงก์ https://youtu.be/YKI4cx2SH-Y

- เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565