อบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยผ่านกล่องสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยผ่านกล่องสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://training.skru.ac.th/detail.php?CRid=35

(ลิงก์การเข้าอบรมสามารถดูผ่านช่องทางนี้เช่นนี้กัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ : ARIT OF SKRU