นักศึกษา รหัส 636 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง) รหัส 60 และ 61 ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ขอให้เข้ากลุ่ม Open Chat ของศูนย์ภาษา

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา สำหรับนักศึกษา รหัส 636 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง) รหัส 60 และ 61 ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ขอให้นักศึกษา สแกน QRCode (หรือคลิกที่นี่)

เพื่อเข้ากลุ่ม Line Open Chat ของศูนย์ภาษา สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารและวิธีดำเนินการเพื่อสอบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ