การสอบ Final Test ในระบบ English Discoveries สำหรับนักศึกษารหัส 63 และ 64

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 63 และ 64

เกี่ยวกับ การสอบ Final Test ในระบบ English Discoveries

สามารถเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่

วันที่ 1- 7 สิงหาคม 2565

ผ่านทางเว็บไซต์เรียน/สอบ : https://engdis.skru.ac.th

Username : รหัสนักศึกษา

Password: รหัสเข้าระบบบริการการศึกษา(ระบบดูเกรด)

วิธีการเข้าสอบ : https://youtu.be/URVDLR7G1-c